Program

R – rodzina

Faktyczna, a nie iluzoryczna ochrona przez Państwo instytucji rodziny poprzez wspieranie działań zmierzających do zwiększenia liczby urodzeń, zapewnienia realnej pomocy finansowej dla osób decydujących się na drugie i kolejne dziecko, zapewnienie odpowiedniej ilości bezpłatnych miejsc w żłobkach i przedszkolach, przekształcenie szkolnictwa na poziomie podstawowym w system zintegrowanej opieki nad dzieckiem.

D – dialog

Państwo jako instytucja musi brać pod uwagę opinię społeczeństwa w planowaniu kluczowych kierunków rozwoju. Siły polityczne mające swoją reprezentację w Parlamencie priorytetowo muszą traktować dobro społeczne, a nie interes partyjny. W życiu politycznym nie może funkcjonować podział na wrogie obozy, które wzajemnie blokują inicjatywy polityczne będące autorstwa strony przeciwnej, bez względu na ich jakość, wagę i potrzebę społeczną.

E – ekonomia

Podstawą dobrobytu Państwa i obywateli jest właściwa polityka ekonomiczna. Właściwa czyli pozwalająca na swobodny rozwój przedsiębiorczości. Państwo od dawna nie tworzy miejsc pracy. Powinno zatem dołożyć wszelkich starań aby przedsiębiorcy mieli stworzone odpowiednie warunki do ich tworzenia. Prawo ma przedsiębiorcom sprzyjać, a nie traktować ich jako rezerwuar zasobów finansowych, służących realizacji nieodpowiedzialnych obietnic wyborczych.

S – służba zdrowia

Zdrowie obywateli i jego ochrona powinno być jednym z głównych kierunków pilnych prac parlamentarzystów nowej kadencji. Wciąż wydłużające się kolejki u lekarzy specjalistów, brak poczucia bezpieczeństwa obywateli w przypadku utraty zdrowia, dysfunkcja całego systemu opartego na kontraktowaniu usług z NFZ, to efekt złej dotychczasowej polityki związanej ze służbą zdrowia.

T – troska

Zakładanie rodziny, narodziny dziecka, stworzenie podstaw bytowych dla obywateli, bezpieczeństwo finansowe, dobry i stabilny system prawny, rozwój potencjału zawodowego, dobra kondycja zdrowotna i bezpieczna starość. Te elementy muszą stanowić główny przedmiot troski ze strony Państwa jako instytucji otaczającej podstawową opieką swoich obywateli, aby jakość życia Polaków nie odbiegała od standardów innych państw UE.