Program

Nasz program dla Żyrardowa to: Wiedza, Wizja, Współpraca a wszystko przełożone na lepszą jakość życia mieszkańców, Wszystkich Mieszkańców, bo każdy z nas jest Najważniejszy a razem możemy więcej. Razem damy naszemu miastu nowe szanse i lepszą przyszłość.

Zaczniemy od pieniędzy:

 • Wykorzystamy i stworzymy każdą możliwość na lepiej płatne rozwojowe miejsca pracy, zaczynając od szansy jaką otwiera przed nami Park of Poland i na wszystko co nowe, co przyniesie nam przyszłość. Bo lepsze zarobki każdego z Was to więcej pieniędzy dla budżetu miasta, czyli dla każdego z nas.
 • Stworzymy przyjazdy klimat i pomożemy w rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, stąd się biorą miejsca pracy i podatki.
 • Będziemy mądrze gospodarować mieniem miasta.
 • Zadbamy o pozyskanie i zapewnimy racjonalne wykorzystanie dotacji.
 • Będziemy z Wami rozmawiać o planach i priorytetach finansowych.
 • Zrobimy audyt finansowy i pokażemy jak jest.

Wyedukujemy dla przyszłości:

 • Będziemy współpracować z nauczycielami, przedsiębiorcami, biznesem i inwestorami. Razem stworzymy pomost „od szkoły do pracy” tak, by absolwenci naszych szkół zawodowych byli poszukiwani, a idący na studia mogli studiować na każdym wymarzonym kierunku.
 • Stworzymy warunki dla młodych ludzi, aby mogli uczyć się i rozwijać wiedzę i przedsiębiorczość tak, aby mały i średni biznes był zawsze mocnym filarem lokalnej gospodarki.
 • Znajdziemy metody finansowania lub dofinansowania zajęć pozalekcyjnych.
 • Stworzymy dodatkowe miejsca opieki dla dzieci – będzie żłobek i kolejne przedszkola.

Będzie bezpieczniej:

 • Priorytetem są bezpieczne przejścia dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli.
 • Będzie widniej na ulicach.
 • Współpracując z powiatem, gminami dołożymy starań, aby w szkołach był monitoring, e-dzienniki i szafki.
 • Razem z policją i służbami miejskimi stworzymy sprawny system zarządzania zagrożeniami (nocne wyścigi, chuligaństwo, wandalizm i mobbing szkolny). Do tej współpracy zaprosimy każdego chętnego mieszkańca miasta – bo miasto nasza wspólna sprawa i odpowiedzialność!
 • Odbudujemy społeczną współodpowiedzialność – patrole sąsiedzkie.
 • Wspólnie z policją, nauczycielami i wolontariuszami wypracujemy program „Zarządzania sobą w sytuacjach zagrożenia”

Odpoczniemy:

  • Dopasujemy rytm życia miasta do trybu życia mieszkańców.
  • Będziemy sukcesywnie tworzyć miejsca rekreacji i odpoczynku dla wszystkich i zadbamy o utrzymanie istniejących obiektów.
  • Stworzymy alternatywne miejsca rekreacji i spotkań porą zimową.
  • Centrum Kultury będzie miejscem DLA KULTURY.
  • Przy wszystkich inwestycjach zlikwidujemy bariery dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Stworzymy program pomocy dla opiekunów osób potrzebujących całodobowej opieki.