W pocie czoła

Miałem ostatnio możliwość zapoznania się z dokumentem sporządzonym przez Urząd Miasta,

a podpisanym przez Prezydenta Wojciecha Jasińskiego. Dokument ten stanowi informację
o „działaniach Prezydenta Miasta Żyrardowa i Urzędu Miasta Żyrardowa w okresie od 15 kwietnia do 12 maja 2017 r.”. Jak zwykle lektura pism naszych urzędów poruszyła mną do głębi. Cóż bowiem można się z tego fachowego opracowania dowiedzieć o pracy Prezydenta i urzędników? Dokument jest podzielony na rozdziały tematyczne traktujące o finansach, inwestycjach, działalności gospodarczej, edukacji i wielu innych, których teraz nie wymienię, ponieważ nie jest moim zamiarem streszczanie całego opracowania.

Chciałbym się skupić na kilku zagadnieniach. Po pierwsze nad sensem przygotowywania dokumentu w takiej formie. Przytoczę fragment z rozdziału dotyczącego „spraw finansowych, podatków i opłat”: „W okresie 15.04.2017 – 12.05.2017 w kasie Urzędu Miasta: – przyjmowano wpłaty gotówkowe – wydano 2 586 kwitów, – przyjmowano transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) – 217 razy, – odprowadzano gotówkę z wpłat bieżących do banku – 13 razy, – podejmowano gotówkę na realizację wydatków bieżących – 7 razy, dokonano wypłat z kasy – ok. 60 operacji (…)”. Na tym fragmencie poprzestanę aby Państwa nie zanudzić. Niemniej jednak nasuwa się pytanie czemu ma służyć tak szczegółowe sprawozdanie z oczywistych oczywistości?
W zasadzie brakuje tutaj tylko raportu o zużyciu mydła i papieru toaletowego w Urzędzie Miasta. Rozumiem potrzebę zapoznania się z pracą Prezydenta i urzędników przez Radę Miasta, ale chyba nie o tego typu dane chodzi. Bo jakaż cenna informacja dla radnych wynikałaby z faktu, gdyby rzeczonych kwitów wydano zamiast 2586 np. 3712? Moim zdaniem żadna.

Jako przedsiębiorca szczególnie zainteresowałem się  rozdziałem 4 mówiącym o realizowanych przedsięwzięciach w zakresie działalności gospodarczej. Na dokument mający 28 stron objętości, działalności gospodarczej poświęcono niepełną stronę. Z tego fragmentu tekstu możemy się dowiedzieć, że najważniejszą sferę w materii gospodarczej naszego miasta stanowi sprzedaż napojów alkoholowych i związanych z nią koncesji. Przyznam się szczerze, że spodziewałem się w tej sekcji znaleźć informacje dotyczące podejmowanych działań naszych władz w zakresie szeroko pojmowanego rozwoju gospodarczego miasta. Wprawdzie mamy pewne tradycje gorzelnicze i nie powiem, bo znane i cenione na całym świecie, to chyba nie na handlu alkoholem na małą skalę opieramy nasz rozwój.

Uznałem, że może w innym fragmencie tekstu znajdę coś bardziej krzepiącego i na miarę 40 tysięcznego miasta z ambicjami. Niestety nie znalazłem. Tutaj dochodzimy do drugiego zagadnienia: co w opinii władz miasta jest ważne i zasługuje na szczegółowy opis w raporcie, a co mało istotne i wystarczy krótka wzmianka? Z tego wynika, że działalność gospodarcza do priorytetów nie należy. Swoją drogą chętnie bym się zapoznał z podobnym raportem przygotowywanym we Mszczonowie (o ile tam taki dokument powstaje). Zastanawia mnie czy święcący triumfy sąsiad też skupia się na ilości kwitów kasowych i czy jego bum inwestycyjny jest oparty na ilości miejsc sprzedaży trunków o różnej zawartości procentowej? Wracając do „naszego” dokumentu, to nie zapomniano o fajerwerkach na jego zakończenie. Otóż rozdział 19 mówi nam w czym uczestniczyli Prezydent i Jego zastępcy. I tutaj ciekawostka: w ciągu okresu, którego opracowanie dotyczy tj. 17 dni roboczych oraz weekendów
i Świąt Wielkanocnych, nasi włodarze uczestniczyli – uwaga! – w 179 (!) spotkaniach
z przedsiębiorcami oraz mieszkańcami w sprawach bieżących. Myślę, że aby uznać te dane za prawdziwe należałoby uwzględnić udział Prezydenta i zastępców w niedzielnej mszy świętej – tam owszem są i przedsiębiorcy i mieszkańcy miasta w niezbędnej ilości dla zaspokojenia tej statystyki. Rzeczywistość odbiega bardzo daleko od oficjalnych obrazów przedstawianych na kartach urzędniczych sprawozdań.

Rzeczywistość jest taka, że w związku z wystawą „88 lat dookoła świata. Historia Polskich Linii Lotniczych” organizowanej przez Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie, nasze miasto odwiedził prezes LOT-u, członkowie zarządu, sekretarz stanu w kancelarii Premier Szydło i  wielu innych znamienitych gości, w tym słynny kapitan Wrona. Wszyscy mówili
o dziejowej szansie dla naszego regionu i naszego miasta związanej z planowaną budową Centralnego Portu Lotniczego. Mówiono o konieczności przygotowania się na ten dar losu i aktywnego włączenia do projektu z własnymi pomysłami, rozwiązaniami i koncepcjami. Niektórzy już to robią. Liceum
w Puszczy Mariańskiej zostało objęte patronatem LOT-u i ma stanowić zaplecze dydaktyczne dla przyszłych kadr naszego przewoźnika. Mówiono dużo i mądrze, ale niestety nie miał kto tego słuchać. Precyzyjnie rzecz ujmując słuchali tego zwykli mieszkańcy naszego miasta, a wśród nich także i ja, natomiast próżno było szukać kogokolwiek z władz miasta.

Nie było Pana Prezydenta, nie było zastępców. Pewnie odbywali kolejne „spotkania z przedsiębiorcami i mieszkańcami w sprawach bieżących”. Wiadomo, kiedy tak człowiek stoi i słucha wystąpień kolejnych przemawiających, to wśród słuchaczy pojawiają się komentarze i refleksje. Niektóre dotyczyły właśnie absencji gospodarzy miasta. Słychać było pytania: „Gdzie jest gospodarz miasta?” Jeden z Panów skwitował tą nieobecność następującymi słowami: „Wydmuszka. Z wierzchu jest śliczne, a w środku puste”. Coś
w tym musi być, bo po chwili zdałem sobie sprawę jak faktycznie wyglądają spotkania
z przedsiębiorcami. Z relacji wiem, że jeden z nich chciał się umówić na spotkanie z Prezydentem. Wyznaczono mu 14 dniowy termin oczekiwania. Po tym czasie poinformowano go, że otrzyma informację telefoniczną, kiedy będzie mógł się pojawić ze swoją sprawą. Telefonu do dzisiaj nie otrzymał, a tzw. „swoją sprawą” postanowił zainteresować sąsiednią gminę i tam zrealizować swój pomysł. W zasadzie cóż się dziwić, Prezydent i Jego zastępcy pracują w pocie czoła (w końcu 179 spotkań w 17 dni to jest coś!), a jeden przedsiębiorca-uparciuch, który koniecznie chce na audiencję
i mu się to nie udaje, nie zniszczy obrazu ciężko pracujących dla swojego ludu przywódców miasta.

Korzystając z okazji zapraszam wszystkich, którzy chcieliby mieć dostęp do moich archiwalnych tekstów, które przepadły wraz z wrogim i nielegalnym przejęciem mojego profilu na Facebooku do odwiedzin strony internetowej www.krzysztofrdest.pl. Sukcesywnie będą tam zamieszczane wszystkie publikowane przez mnie felietony zarówno aktualne jak i archiwalne. Zapraszam.